Aktualno?ci

Profil ABSOLWENT na FACEBOOK

Do??cz do nas na Facebook - b?d? na bie??co z informacjami
www.facebook.com/targi.absolwent

PRZED?U?ENIE TERMINU

Termin nadsy?ania zg?osze? na edycj? WIELKOPOLSK? (PI?A i LESZNO) przed?o?ony do 6 marca 2015r. do godz. 15.00

ABSOLWENT 2015 terminy targów
  • edycja LUBUSKA

Gorzów Wielkopolski - 3-4 marca 2015r. (wtorek-?roda) w hali AWF przy ul. S?owia?skiej
Zielona Góra - 10-11 marca 2015r. (wtorek-?roda) w hali Gimnazjum nr 2 przy ul. ?wi?tych Cyryla i Metodego

  • edycja WIELKOPOLSKA

Pi?a - 17 marca 2015r. (wtorek) w hali MOSiR przy ul. ?eromskiego 90
Leszno - 26 marca 2015r. (czwartek) w hali ZST przy ul. Narutowicza 74

1-3 z 3